Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
DUYURUDUR
"Yurt Ay Der''
Genel Merkezi
Yurt Ay Der
Tüzük


İletişim Bilgileri

Şehit Cevdet Özdemir
Mahallesi 1059 Cad.
No: 19/21
Dikmen/Çankaya
Ankara

T : 0312 478 0707
Cep: 0534 677 7041

İftar Yemeğinden


Adana Yurt Ay Der Şubesi Başkanı Osman Yıldız Önderliğinde Federasyon
oluşum çalıştayından

 

 

MİSYONUMUZ;
 • Türk toplumu; özünde taşıdığı yardımseverlik, cömertlik duygusunun bir tezahürü olarak tarihsel
  süreç içerisinde oluşturduğu, geliştirdiği bir çok kurum ve kuruluş aracılığıyla kimsesiz çocuklarına
  şefkat elini uzatmış, Yetim Öksüz Kimsesiz mağdur ve şehit çocuklarımızı korumuş ve gözetmiştir
 • .Kendisine yetemeyen, desteğe ve hizmete ihtiyacı olan, istismara açık hale gelmiş mahzun
  mahcup insanların hamisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, paylaşmayı erdem haline getirmiş
  gönüller ile buluşturmak
 • Yeryüzünde adaletin hâkim olması, iyiliğin her yere yayılması ve kötülüğün önlenmesi için
  kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları
  insani yardımı
  ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak
 • Sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak, Hayır işlerinin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti nimet bilmektir
 • İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere
  tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Topluma iyi şeyler sunan, iyi işler üreten faydalı kuruluşları düşünceleri bizden farklı olsa bile kendimize bir engel ve rakip görmemeliyiz. Yurt Ay Der olarak önceliğimiz çocuklarımızın sosyal ekonomik ve diğer alanlarda ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu misyon’dan şaşmamak asıl çalışma prensibimiz olmalıdır.
 • .Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, Yetim, Öksüz ve Kimsesiz kalan çocukların, Afet bölgelerinde Yoksulluk olan tüm ülke ve bölgelerde. Yetiştirme Yurtlarında kalan ve ayrıldıkları zaman, gidecek yerleri olmayanlar ile ikahmetleri bulunmayan Kimsesizler, hedeflerimizdir
 • .Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, Nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanla ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmek. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak. İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.
.Milli ve manevi değerleri korumak için yapılan her güzel ve faydalı çalışmayı takdirle karşılamalıyız.
 • .Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Çocuk esirgeme kurumu kuruluş yılı olarak kutlanmadığı gözlenmiştir. 2006 yılından sonrada hiç uygulanmayan Çocuk Esirgeme Kurumunu"ÇEK" kuruluş yılı olarak "30 Haziran 1921" kutlanması olmalıdır. "Bu Yasa 1983 ve 1984 SHÇEK adı altında değişerek 2828 sayılı yasa altında hizmet vermektedir."
         30 Haziran 1921 yılında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin, devamı, çocuk esirgeme kurumu (SHÇEK)olarak Çocuk esirgeme haftası olarak kutlanması gerekmektedir.
."Türk milleti cihana hâkim olmak için yaratılmıştır."
Hacı Bektaşi Veli

VİZYONUMUZ;

 

 • Birlik ve beraberlik için de olmak esastır. Birliğimizi beraberliğimizi bozacak veya köstek olacak her türlü tavır ve davranışlardan uzak durmaya özen göstermeliyiz.
  Yurt Ay Der arasında çeşitlilik bir olgudur. Bizler güçlü bir yapı oluşturarak her yerde varlığımızın hissedilmesini sağlamalıyız. (kendi varlığımızı başkalarının Yokluğu üzerinde bina etmemeliyiz.) Ülkemizde sosyal hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olmasını sağlayan, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslararası standartları sunan bir sivil toplum örgütü olmak.
 • Doğal afet ve başka nedenlerle dünyanın herhangi bir yerinde, biçare düşmüş, evsiz kalmış, salgın hastalıkların pençesinde bir lokmaya muhtaç kalmışlara, merhametlinin elini uzatmak,İmkânsızlıklardan dolayı okuyamayan, eğitimi yarım kalmış gönüllere sahip çıkmak. Meslek ve beceri kazandıracak kurslar açarak hayat boyu eğitimi desteklemek.Hayata tutunamamış, her şeyin değiştiği bir dünyada sahipsiz kalmış fakir ve yetimlere ulaşmak ihtiyaçlarını karşılamak, rehberlik yapmak. Hastalıklara duçar olmuş ve biçare kalmışların hizmetini görmek tedavilerini üstlenmek. Doğuştan veya sonradan özür sahibi olmuşların toplumda yer almaları ve hiçbir eksiklik hissetmemeleri için gören gözleri ve yürüyen ayakları olmak Kısaca nerde bir mahzun ve mahcup gönül varsa, orda ve onlarla olmak amacımızdır.
 • Savaş ve doğal afetlerin sonuçlarının giderilerek tekrar normal yaşama  dönüp bireylerin ve toplumların kendi ayakları üzerinde duracakları ortama kavuşturmak.
 • Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliği sağlayarak ortak bilinç oluşturmak.
 • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kendi kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
 • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
 • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
 • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaleti sağlanmasına katkı yapmak

"Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur."

   
   
 
ÇALIŞMA İLKELERİMİZ;
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasaya, insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere bağlı çalışmak.
 • Milli ve manevi değerlere bağlı olmak.
 • Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek
 • Tarafsız ve Şeffaf ve tüm kurum ve kuruluşlarla İşbirliğine açık olmak,
 • Tüm Kurum ve Kuruluşlara hizmet verilen çalışanların memnuniyetini sağlamak.

  .YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR;
  Sosyal Yardımlar;
 1. Gıda Yardımları (acil gıda programları, kurban programı, ramazan kumanya ve iftar dağıtımı çalışmaları, gezici ve geçici aşevleri, sürekli ihtiyaç bölgelerinde gıda dağıtımı vb.)
 2. Yetim Yardım Programları (yetimhane kompleksi inşa ve işletmeleri, savaş, deprem ve sair sebeplerle yetim kalan çocukların gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma vb. ihtiyaçlarının karşılanması vb.)
 3. Barınma ve Giysi Yardımları (prefabrik köy, çadır kentler, yıkılan evlerin yeniden inşası, zarar görmüş evlerin tadilatı, ihtiyaç sahiplerine sürekli giysi dağıtımı vb.)
 4. İş - Meslek Edindirme Projeleri (ailelere balıkçı tekneleri, çiftçilik, marangozluk, terzilik, boyama, nakış vb. meslek edindirme kursları, ailelere motor taksiler, kadın gelişim enstitüleri vb.)

  "Ben kimim ki kibirlenmem, geçmişim döl, geleceğim leş..."
  Hazreti Ali

 
EĞİTİM YARDIMLARI;
 
 1. Eğitim Tesis ve Altyapı Yardımları (kreş, ilköğretim kurumu, lise, üniversite, enstitü, gençlik merkezi ve benzer farklı tür ve düzeylerde eğitim kurumu inşa ve / veya tadilatı; fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, spor salonu ve benzeri eğitim birimi inşa ve / veya tadilatı vb
 2. Eğitim Araç Gereçleri Yardımları (öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul
  kıyafeti, yardımcı ders araç gereci ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim
  materyalleri ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumlarında asli ve yardımcı
  ders araç gereçleri ihtiyaçlarının karşılanması vb.)
 3. Yeterlilik Kazandırma Yardımları (meslek kazandırma, mesleki yeterliliğe derinlik kazandırma ve benzeri mahiyetlerde eğitim hizmetleri verilmesi vb.)
 4. Yetiştirme Yurdunda 18 yaşını dolduran aynı zamanda da eğitim gören çocukların eğitimlerinin tamamlamasını sağlamak,

  "Allah'ın insanlara bahşettiği nimetlerin en büyüğü akıldır."
  Hazreti İmam Ali
   
 
KÜLTÜREL YARDIMLAR;
 • Radyo ve TV yayıncılığının desteklenmesi,
 • Tiyatro Gezi Sosyal Etkinliklerin içinde görev almalarını sağlamak.
 • İzciliği özendirmek, Kitap ve dergi basımını desteklemek,
 • İbadethanelerin desteklenmesi,
 • Yetim ve Kimsesizlerin daha iyi Eğitim öğrenim yapmalarının desteklenmesi;
 • Ayda bir üyemizi evinde ziyaret etmeyi adet haline getirme çalışmaları.

   
 
SAĞLIK YARDIMLARI;
 • Sağlık Tesis ve Altyapı Yardımları (mobil poliklinik ve sağlık otobüsü, yerleşik hastane ve poliklinikler, dahilinde ilaç ve tıbbi malzeme desteği, vb.)
 • Sağlık Hizmeti Yardımları (Yatılı kurumlar ve Yetiştirme Yurtlarını belli aralıklarla, gönüllü sağlık personelinin bölgelerde istihdamı, bağımlılık yapan madde kullanan gençlerin rehabilitasyonu, AIDS hastalarının rehabilitasyonu, sağlık taramaları, koruyucu hekimlik çalışmaları) yapmak

 
YAZARLARIMIZIN KİTAPLARI

 

Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
Sokullu Mehmet Pasa Mahallesi Bukulmez caddesi 32/A Dikmen/Çankaya Ankara
kbuluttt@gmail.com; kbuluttt@hotmail.com
Tel : 0534 677 7041

Web sayfasını: 1024 x 768 piksel de izleyin